Uddannelsens fag

Steinerskolernes Ungdomsuddannelse og Steiner HF indeholder både humanistiske og naturvidenskabelige kernefag, sprog, musik, drama, billedkunst og håndværk.

Det brede fagudbud samt projekter, praktik & rejser  betyder at eleverne har en afvekslende og engageret hverdag og forlader skolen med et højt niveau af almen dannelse og faglige kompetencer.

Bredden i uddannelsen giver desuden eleverne mulighed for at tilegne sig både teoretiske, kunstneriske og praktiske færdigheder og arbejdsmetoder. Den samlede fagplan udgør en helhed, hvor de enkelte fag understøtter hinanden. Eleverne opnår dermed et kvalificeret grundlag for efterfølgende at vælge uddannelsesretning.

Det ugentlige timetal er pga. udbuddet af fag højere end gennemsnittet på de gymnasiale ungdomsuddannelser. Der undervises 40 uger a ca 30-35 timer.

SFbBox by caulfield cup
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account