Steiner HF vedtaget

Mandag d. 19. december 2016 vedtog Folketingen den nye Lov om Gymnasier, og når vi læser §68, føler vi trang til at knibe os selv i armen frugten af mange års arbejde står nu sort på hvidt.

Med loven har vi fået officiel godkendelse af steinerskolernes ungdomsuddannelse. Vores elever vil nu kunne få SU, billige togkort og skolerne vil få statstøtte til 2. og 3. videregående/11. og 12. klasse.

Formelt bliver Rudolf Steiner-skolernes Ungdomsuddannelse (RSSU) nu til Steiner HF, og eleverne skal stadig søge ind på videregående uddannelser via kvote 2. Det har taget næsten ni år, et forskningsprojekt, en bog, fire undervisningsministre, en tysk fond, særkørsler ved Danmarks Statistik, mange penge, uendelig mange møder og endnu flere telefonsamtaler at nå målet: At blive anerkendt uden at give køb på undervisningen, karakterfriheden og eksamensfriheden.

Vi er meget glade og meget lettede! Foran os ligger et stort implementeringsarbejde. For selv om loven nu er på plads, er der stadig lidt politik i fortolkningen og administrationen af den – men foreløbig skal vi læne os tilbage og glæde os over, at vi har fået, hvad vi i mange år har ønsket os!

Her den dejlige paragraf:
§ 68. Ministeren for børn, undervisning og ligestilling kan tillade, at en institution efter lov om private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser for højere forberedelseseksamen (hf-kurser) med udgangspunkt i Steinerpædagogikken kan udbyde den toårige uddannelse til hf-eksamen uden afholdelse af prøver og dokumentation gennem eksamensbevis. I stedet dokumenteres elevernes gennemførelse af uddannelsen ved et vidnesbyrd, der i sproglig form redegør for de kompetencer, eleverne har opnået i de enkelte fag og uddannelsen som helhed.

De bedste hilsner fra 11.12.gruppen og tak til alle for et fantastisk samarbejde om arbejdet med at opnå godkendelsen!
Christina Vilhelmsen, Jakob Laursen, Jens Henriksson og Thomas Uhrskov

 

11.12.gruppen har undervejs blandt andet taget initiativ til at Danmarks Pædagogiske Universitet i 2010-12 har undersøgt og beskrevet undervisningen i 9. - 12. klasse på de seks skoler, der tilbyder ungdomsuddannelsen.  Læs resumé af DPU-undersøgelsen her 
Gruppen har desuden samlet og udgivet bogen Leve helheden, hvor tidligere elever fra steinerskoler fortæller, hvad de, som noget særligt, synes de fik med videre i livet. 

Kontaktpersoner for gruppen er:
Christina Lærke Vilhelmsen, tlf. 2857 4429 mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.  

Uddannelsens fag

Uddannelsens fag

Steinerskolernes Ungdomsuddannelse og Steiner HF indeholder både humanistiske og naturvidenskabelige kernefag, sprog, musik, drama, billedkunst og håndværk.

Læs mere

Evaluering og vidnesbyrd

Evaluering og vidnesbyrd

Eksamensfri med individuel evaluering
Eleverne på Steinerskolernes Ungdomsuddannelse og Steiner HF får i et tæt samarbejde med deres undervisere udførlig individuel vejledning og mundtlige og skriftlige evalueringer af deres indsats, standpunkt og resultater.

Læs mere

Skoledagen

Skoledagen

Skoledagen er indrettet med teoretiske fag om formiddagen, hvor koncentrationen er størst, fagtimer (fx. sprogfag, dansk, matematik) midt på dagen og kunst- og håndværksfag sidst på dagen, hvor kroppen trænger til at blive aktiveret.

Læs mere

Projekter, praktik & rejser

Projekter, praktik & rejser

Projekter, praktikophold, ekskursioner og kortere og længere rejser udgør vigtige elementer i uddannelsen, fordi det giver eleverne mulighed for at omsætte og afprøve deres viden, der hvor den skal bruges, nemlig i det omgivende samfund.

Læs mere

Årsopgaven

Årsopgaven

I sidste del af 11. klasse/1. hf og et år frem udarbejder eleverne deres selvstændige afgangsopgave,  Årsopgaven, der omfatter både en teoretisk, praktisk og kunstnerisk tilgang til et selvvalgt emne.

Læs mere

Hvilke skoler tilbyder uddannelsen

Hvilke skoler tilbyder uddannelsen

Steinerskolernes ungdomsuddannelse tilbydes på 6 skoler i landet.

Læs mere

Optagelse på videregående uddannelser

Optagelse på videregående uddannelser

Steinerskolernes Ungdomsuddannelse og Steiner HF er bredt anlagte ungdomsuddannelser, hvis kvaliteter opnår stadig større anerkendelse som aktuelle i et samfund, der, også i et uddannelses- og erhvervsmæssigt perspektiv, er i rivende forandring.

Læs mere

Steiner HF vedtaget

Steiner HF vedtaget

Mandag d. 19. december 2016 vedtog Folketingen den nye Lov om Gymnasier, og når vi læser §68, føler vi trang til at knibe os selv i armen frugten af mange års arbejde står nu sort på hvidt.

Læs mere

SFbBox by caulfield cup
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account