Mål i undervisningen

Den enkelte Steinerskole er uafhængig og opstiller sine egne pædagogiske mål. En gennemgående målsætning er dog at udvikle barnets faglighed, stimulere dets selvværd og engagement og udvikle dets sociale kompetencer og kreativitet.

Dette skaber grundlag for fordybelse og samarbejde og for, at barnet selv udfolder sine muligheder, også senere i livet.

Vi ønsker at udvikle børnene som ”hele mennesker” ved at tilbyde dem sammenhæng, udfordring og bredde i fagtilbuddet i hele deres skolegang. Det ser vi som en forudsætning for, at de som unge og voksne kan hvile i sig selv og udtrykke sig frit i de sammenhænge de indgår i.

SFbBox by caulfield cup
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account