Hvad er steinerpædagogik?

På en Steinerskole møder man børn med mange færdigheder. Børn som læser, skriver, tegner, regner, spiller musik, laver drama og bevægelse, strikker, synger eller laver træ- og metalsløjd.

Mange oplever den særlige intense stemning det brede fagudbud giver, når de besøger en Steinerskole.

Elverne på en Steinerskole møder i løbet af deres skoletid en bred vifte af teoretiske, håndværksmæssige og kunstneriske fag, der supplere hinanden i indlæringen. Pædagogisk ser vi det brede tilbud som afgørende i forhold til, at barnet bevarer lysten til at lære og at det udvikler individuelle færdigheder uden at tabe muligheder ved for tidligt at orientere sig ensidigt i en boglig eller praktisk retning.

Læreren tager i sin undervisning udgangspunkt i ting, som barnet kender og som derfor giver mening på det udviklingstrin, barnet befinder sig på. Når både det kendte, krop og sanser inddrages føler barnet sig talt til, forbliver opmærksom, nysgerrig og motiveret. Denne tilgang til barnet forsøger vi at bevare gennem hele skoleforløbet.

På Steinerskolerne sigter vi mod at lære barnet at fordybe sig fagligt og samtidig bruge sit kreative potentiale, både i de teoretiske og de praktiske fag. En ligevægt mellem faglighed og kreativitet giver en indre sikkerhed og tro på sig selv, som giver styrke livet igennem.

SFbBox by caulfield cup
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account