Hvordan gør vi?

Steinerskolens pædagogik bygger på børns forskellige behov på forskellige alderstrin og på at stimulere barnets egen nysgerrighed og kreative evner. Børn lærer ikke kun med hovedet, men med hele kroppen.

Derfor bliver den lille tabel klappet, hoppet, sunget og trampet.

En særlig kvalitet i steinerskolen er, at de kreative og boglige fag er ligeværdige. De supplerer hinanden i forhold til barnets udvikling og læring, fordi de er med til at skabe engagement igennem hele skoleforløbet. Hvis man primært satser på det teoretiske stof, kan man nå hurtige resultater, ofte på bekostning af kreativiteten, som kan gå helt tabt. Steinerskolerne ønsker det modsatte: at vedligeholde og stimulere den kreativitet, barnet er født med i et samspil mellem det teoretiske og praktiske stof.

Tegning, maling, modellering, musik og skuespil er integreret i undervisningen og tjener det formål at gøre lærestoffet mere levende og intensivt. Hensigten er at eleverne skærper deres iagttagelsesevne, styrker deres selvtillid og udvikler sociale kompetencer som f.eks. samarbejde og indlevelse. 

Denne form for undervisning giver ofte en bedre tilegnelse af stoffet end hvis man støtter sig til mere traditionelle lærebøger. Ved at eleverne selv nedskriver og illustrerer stoffet i periodehæfterne, på baggrund af lærerens levende fortælling, gør de stoffet til deres eget. Dermed får de et mere personligt forhold til det og husker det bedre. Eleverne bliver på den måde aktive deltagere i læreprocessen, samtidig med at de giver deres ”lærebøger ” et personligt præg gennem skrift og tegninger.

Mål i undervisningen

Mål i undervisningen

Den enkelte Steinerskole er uafhængig og opstiller sine egne pædagogiske mål. En gennemgående målsætning er dog at udvikle barnets faglighed, stimulere dets selvværd og engagement og udvikle dets sociale kompetencer og kreativitet.

Læs mere

Barnets udvikling

Barnets udvikling

På Steinerskolerne tager vi på de enkelte klassetrin afsæt i barnets udvikling ved at introducere det for noget, det kan leve sig ind i og har forudsætninger og behov for.

Læs mere

Se mit hæfte

Se mit hæfte

På en Steinerskole er der ikke mange traditionelle lærebøger og kopiark i de små klasser. Børnene laver deres egne hæfter ved at skrive, male og tegne ud fra lærerens undervisning, hvor stoffet gennemgås.

Læs mere

Eksamensfri evaluering

Eksamensfri evaluering

På Steinerskoler er der ingen eksaminer og der gives ikke karakterer. I stedet evalueres barnet løbende i sin udvikling af lærerne og vi lægger stor vægt på en tæt kontakt mellem skole og hjem.

Læs mere

Periodeundervisning

Periodeundervisning

På Steinerskolerne arbejder vi med periodeundervisning. Det betyder, at man underviser i det samme fag to timer om dagen i tre til fem uger ad gangen. På den måde får eleven mulighed for at fordybe sig, samtidig med at skoleåret opleves varieret.

Læs mere

Hvordan gør vi?

Hvordan gør vi?

Steinerskolens pædagogik bygger på børns forskellige behov på forskellige alderstrin og på at stimulere barnets egen nysgerrighed og kreative evner. Børn lærer ikke kun med hovedet, men med hele kroppen.

Læs mere

SFbBox by caulfield cup
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account