Fagene i grundskolen

Drama og performance

Drama og performance

Et særligt kendetegn ved Steinerskolerne er at drama og performance vægtes højt og derfor integreres i de forskellige fag allerede på de små klassetrin.

Læs mere

Dansk

Dansk

Dansk er en grundstamme i Steinerskolens undervisning.  Det er nøglen til at udtrykke sig selv og forstå verden, til at kunne tage del i tanker og begivenheder.

Læs mere

Matematik

Matematik

I matematik bliver tallene og den lille tabel introduceret først. Tabellen læres med hele kroppen ved at den bliver klappet, trampet og hoppet.

Læs mere

Sprog

Sprog

Alle elever i Steinerskolerne lærer to fremmedsprog fra første klasse, som regel tysk og engelsk. Fremmedsprog er med til at styrke intellektet og den indre bevægelighed.

Læs mere

Historie

Historie

Historie er et fag, der bygger på levende fortællinger, i 1.-3. klasse i form af eventyr, fabler og legender. Her fremstilles menneskelige egenskaber i et billedsprog, som svarer til barnets udvikling

Læs mere

Naturfag

Naturfag

Naturfag undervises først og fremmest ved at lade konkrete fænomener vække børnenes nysgerrighed ud fra egne oplevelser.

Læs mere

Musik

Musik

Musik spiller en hovedrolle i Steinerskolen. Musikudøvelse stimulerer finmotorik, koordination, opmærksomhed og indlevelse.

Læs mere

Billedkunst

Billedkunst

Tegning/ malning er et fag, der undervises i på alle klassetrin. I 1.-5.klasse arbejdes der i fri hånd med formtegning, der styrker elevens evne til at forme ud fra bevægelse og iagttagelse.

Læs mere

Sport

Sport

Steinerskoler har et alsidigt udvalg af gymnastiske discipliner, som varierer fra skole til skole.

Læs mere

HåndværksfagHåndværksfag

Håndværksfag

Håndværksfag ligger fast i det ugentlige skema i Steinerskolerne og de består af håndarbejde, træsløjd og metalsløjd.

Læs mere

SFbBox by caulfield cup
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account