Børnehaveklassen

Tryghed i dagsrytmen

Læring i børnehaveklassen tager udgangspunkt i, at det 6-årige barn befinder sig på et udviklingstrin, hvor det stadig lærer ved at efterligne og hvor fantasi og leg er bærende elementer.

For at barnet skal føle sig trygt er dagen tilrettelagt således at det oplever en genkendelig dagsrytme, der veksler mellem faste fælles aktiviteter som morgensamling og historiefortælling og perioder med fri leg ude eller inde.

Ligesom dagen har en fast rytme har også ugen en rytme i perioder med maling, eurytmi, modellering, bagning m.m. Årets rytme bliver markeret gennem årstidsfesterne, hvor hver fest har sine egne sange og aktiviteter, f.eks. fletning af høstkrans og fremstilling af lanterner til lysfesten.

Forberedelse til de næste års skolegang

Legen er vigtig i børnehaveklassen fordi den styrker barnets forestillingsevne, træner sociale færdigheder og motorik og hjælper til at bearbejde indtryk og tanker.

Den sproglige udvikling understøttes gennem eventyr og fortællinger, hvor barnet kommer i kontakt med et rytmisk, musikalsk og billedrigt sprog. Rim, remser og sange ledsages af bevægelse og rytme, og opleves på denne måde med hele kroppen samtidig med, at barnet udvikler sin motorik og sit kropssprog.

Barnet får desuden mulighed for at udvikle sin leg, sin fantasi, sit sprog og sit samvær med sine klassekammerater ved at skabe billeder gennem tegning, maling, modellering, dukketeater og teaterleg.

 

SFbBox by caulfield cup
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account