Sprog

Alle elever i Steinerskolerne lærer to fremmedsprog fra første klasse, som regel tysk og engelsk. Fremmedsprog er med til at styrke intellektet og den indre bevægelighed.

Med tidlig undervisning i fremmedsprog får barnet derfor udviklet sine færdigheder i sproget samtidig med, at det får styrket sin udvikling generelt.

De yngste elever lærer rim og remser på det fremmede sprog, de agerer i små spil og sanglege, og de fører samtaler med hinanden eller med læreren om de ting, de er omgivet af i klasseværelset eller i naturen.

Fra 4. klasse begynder grammatikundervisningen, og sprogene øves endvidere mundtligt og skriftligt. Nogle vælger desuden at kommunikere skriftligt med en udenlandsk venskabsklasse.

I 7. - 9. klasse bliver biografier på fremmesprog introduceret, og elevernes evne til at udtrykke sig skriftligt og mundtligt trænes gennem skriftlige og mundtlige genfortællinger, boganmeldelser, selvstændige opgaver etc.

Nogle skoler tilbyder et tredje fremmedsprog fra 9. eller 10. klasse.

 

SFbBox by caulfield cup
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account