Musik

Musik spiller en hovedrolle i Steinerskolen. Musikudøvelse stimulerer finmotorik, koordination, opmærksomhed og indlevelse.

Musik og sang indgår derfor som integreret i mange fag, f.eks. dansk og sprog, og øves dagligt gennem sang, recitation, fløjtespil og spil på andre instrumenter.

Valg af instrumenter og sammenspil varierer fra skole til skole og op gennem klasserne. Alle elever spiller typisk på blokfløjte fra 1. klasse til 3. klasse.
Fra 3. klasse lærer eleverne at spille et strygeinstrument - violin, bratch eller cello. Da disse ikke har markeringer for hver tone, må man lytte sig frem ved at flytte lidt på fingeren. Derved udvikler barnet tidligt øre for, hvornår tonen er ren, og samtidig  styrker det finmotorikken.

Fra 5. klasse er der typisk mulighed for at skifte instrument. Skolerne tilbyder undervisning i f.eks. violin, bratsch, cello, kontrabas, klarinet og obo, tværfløjte og slagtøj. Desuden undervises i kor og orkester. At overvære en kor- eller orkesteropførelse i Steinerskolen er en stor oplevelse for mange: her udstråles kreativitet, kompetence og koncentration.

SFbBox by caulfield cup
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account