Matematik

I matematik bliver tallene og den lille tabel introduceret først. Tabellen læres med hele kroppen ved at den bliver klappet, trampet og hoppet.

Som med bogstaverne tager tallene udgangspunkt i ting, børnene kender, for at de bedre kan relaterer sig til dem. Tallene får liv, ved at de fire regnearter bliver præsenteret ved hjælp af små historier. Børnene begynder tidligt at øve geometri med grundformerne, den rette linje, buen og symmetriske tegninger.

Fra 4. klasse arbejdes der med brøker og decimalbrøker og mere komplicerede geometriske figurer. Opgaverne i matematik tager så vidt muligt fortsat udgangspunkt i problematikker, som børnene kender fra deres hverdag.

Fra 6. klasse arbejdes med mere abstrakte discipliner som algebra og komplicerede geometriske konstruktioner, og fra 7. klasse procenter, rentesregning, potenser, ligninger mm.

I 9. klasse arbejdes med grundlæggende talsystemer (10-talssystemet, 2-talssystemet etc.) og mere komplicerede ligninger og geometriske beregninger.

 

SFbBox by caulfield cup
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account