Drama og performance

Et særligt kendetegn ved Steinerskolerne er at drama og performance vægtes højt og derfor integreres i de forskellige fag allerede på de små klassetrin.

I dansk og i fremmedsprog indgår drama som en naturlig dimension af vers og skuespil ved at læne sig op ad fortællestoffet i dansk og historie. Samtale, sang og rollespil er desuden vigtigt i forbindelse med sprogindlæringen. Hensigten med drama og bevægelse er at skabe et levende grundlag for indlæring i alle fag. Børnene arbejder sig ind på det givne stof fra forskellige vinkler, der tilgodeser mange forskellige behov i et deres udvikling.

På de højere klassetrin indgår skuespil som selvstændige perioder, hvor hele klassen indøver og fremviser et stykke drama. Undervejs oplever eleverne et intenst forløb, hvor koncentration, samarbejde, sproglige og kropslige udtryk kommer i spil. En proces, der ofte i sig selv er et drama, men som eleverne ser tilbage på med stor glæde. Mange elever oplever, at der sker noget nyt i deres udvikling, når de beskæftiger sig med dramatik, ligesom det er af uvurderlig værdi at kunne stille sig op og udtrykke sig over for en forsamling.

SFbBox by caulfield cup
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account