Billedkunst

Tegning/ malning er et fag, der undervises i på alle klassetrin. I 1.-5.klasse arbejdes der i fri hånd med formtegning, der styrker elevens evne til at forme ud fra bevægelse og iagttagelse.

Det kan være symmetriske spejlinger og lettere geometriske figurer. Derudover arbejdes der overvejende med malende tegning, sådan at farven udfolder sig i fladen, ikke i konturen. I maleundervisningen bruges teknikken ”vådt i vådt ”, og man fordrer derved oplevelsen af farvernes samspil og karakterer. I 4. -5. klasse fortsætter teknikken med ”vådt i vådt” ,men går nu mere i retning af motiver.

I 6. – 9. klasse arbejdes der i tegning, dels med eksakt geometri konstrueret med passer og lineal, dels med sort/hvid øvelser og polære farveoplevelser, endvidere øves kultegning af rumlige legemer og der arbejdes med skygge - og lysforhold. Perspektivtegning og linoleums – eller træsnit kommer til fra 7.klasse. I malning skifter teknikken til slørmaling.

Centralt for 9. klasse står en kunst –og æstetikperiode. Denne følges op med tegneøvelser og afsluttes med 1 uges tegnestudier på Glyptoteket i København. Endvidere arbejdes der med plakattegning,

Gennem tegne – og maleundervisningen opnår eleverne praktisk kendskab til forskellige teknikker og tilegner sig færdigheder til æstetiske betragtninger af billedkunst.

SFbBox by caulfield cup
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account