Naturfag

Naturfag undervises først og fremmest ved at lade konkrete fænomener vække børnenes nysgerrighed ud fra egne oplevelser.

Undervisningen i naturfag forberedes gennem skolens kunstneriske fag, hvor der fra de små klasser arbejdes med forskellige naturfænomener.  Det hjælper børnene til at sætte ord og billeder på de iagttagelser, de gør i naturen og deres øvrige omgivelser. På den måde optræder stoffet som nærværende og levende, og huskes derfor bedre.
I 1.-3. klasse tager undervisningen udgangspunkt i det nære omkring børnene, skolens omgivelser og kendte danske landskaber som skov, strand og marker. Børnene sår korn, blomster og urter i 2. klasse og høster i 3. klasse. Dette danner grundlaget for den videre undervisning i naturfagene.

SFbBox by caulfield cup
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account