Dansk

Dansk er en grundstamme i Steinerskolens undervisning.  Det er nøglen til at udtrykke sig selv og forstå verden, til at kunne tage del i tanker og begivenheder.

I 1. klasse lærer børnene bogstaverne med udgangspunkt i ting og historier, som de kender. På den måde opnår de en fortrolighed med stoffet og man undgår at børnene oplever bogstaverne som noget fremmed. F.eks. kan en fisk - tegnet på tavlen -  forvandle sig til bogstavet ”f”, som dermed knyttes til noget konkret, som barnet kender. Bogstavet k kan knyttes til historien om en konge osv.

Læsning er først et hovedtema fra 2. klasse. I Steinerskolen er det en ambition at læsningen ikke forceres  og at det enkelte barn bliver parat til at læse. Læsning integreres derfor med forskellige kunstneriske aktiviteter, så børnene på den måde lærer at læse med hele kroppen og ikke kun med hovedet. Selv om man måske oplever, at nogle børn i Steinerskolens yngste klasser  læser senere end børn på andre skoler, viser det sig ofte, at evnen til at læse er bedre forankret, fordi børnene øver sig i mange andre færdigheder parallelt med læsningen. Børnene vil typisk klasse indhente og overhale læsekundskaberne fra en traditionel undervisning.

Op igennem klasserne øver børnene sig i at fremlægge stoffet både skriftligt og mundtligt, f.eks. gennem genfortælling, skuespil og optræden ved årstidsfesterne.
Eleverne arbejder desuden stadigt mere selvstændigt med stofområderne i periodehæfterne og fremlægger opgaver for klassen.

Steinerskolerne lægger stor vægt på at eleverne både får et indgående kendskab til litteraturen og opnår en høj grad af sproglig sikkerhed såvel skriftligt som mundtligt.

 

SFbBox by caulfield cup
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account