Torsdag kl 13.15: Takke-demonstration foran Christiansborg

Godkendelsen af den karakter- og eksamensfrie HF-uddannelse giver eleverne ret til at søge ind på de videregående uddannelser via kvote 2. Samtidig bliver eleverne SU-berettigede og vil fremover kunne få studierabat på eksempelvis togkort. Noget de ikke tidligere har haft. 

- Det er en kæmpe sejr for de unge, som ønsker et alternativ til de klassiske gymnasieuddannelser. Politikernes beslutning har afstedkommet international opmærksomhed, for den danske Steiner HF bliver Europas første adgangsgivende ungdomsuddannelse uden karakter og eksamen, det kan vi godt være stolte over, siger projektleder i Sammenslutningen af steinerskoler i Danmark, Christina Lærke Vilhelmsen.

Undervisningsministeren glæder sig
Undervisningsminister Merete Riisager (LA) deler steinerskolernes begejstring.

- Det er vigtigt, at der er plads til forskellighed i vores uddannelsessystem for alle de, der gør det godt. Steinerskolerne har fungeret i Danmark i mange år, og de har vist, at de bringer børn og unge godt videre i livet. Derfor er det også glædeligt, at steinerskolerne i gymnasiereformen fik godkendt deres ungdomsuddannelse. Jeg ønsker dem god vind med det videre arbejde, siger Merete Riisager.

I praksis har elever fra steinerskolerne i de sidste mange år kunne søge ind på de videregående uddannelser via kvote 2. Men da der hidtil ikke har været lovfæstede optagelsesregler, har optagelsesprocedurerne været forskellige fra uddannelsesinstitution til uddannelsesinstitution. Med gymnasiereformen bliver optagelsesreglerne harmoniseret og forenklet.

Hos steinerskolerne forventer man, at godkendelsen af Steiner HF vil betyde en øget tilstrømning af elever.

- Fra næste år vil fem af landets steinerskoler tilbyde HF-uddannelsen. Det kan derfor være en god ide at henvende sig allerede i 8. eller 9. klasse, hvis man vil være sikker på at få en plads. Ud over de generelle adgangskrav til HF vil elever, der søger om optagelse på Steiner HF, også få tilbudt en samtale, hvor skolen sammen med eleven vurderer, om Steiner HF er det rette valg, siger Christina Lærke Vilhelmsen.  

 

For yderlige henvendelse: 

Sammenslutningen af steinerskoler i Danmark, Christina Lærke Vilhelmsen, tlf. 28 57 44 29

Undervisningsministeriets presse- og kommunikationssekretariat: tlf. 33 92 50 98

   

 

   

SFbBox by caulfield cup
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account