Presse

Pressemeddelelse 8. juni 2016

Steinerskolens 11. og 12. klasse er indskrevet i gymnasiereformen

Efter flere års intenst arbejde i Steinerskolernes 11.12.-udvalg er målet nået. I den netop vedtagne gymnasiereform er der åbnet for, at skolernes 11. og 12. klasse i sin eksamens- og prøvefri form nu kan godkendes som ”Steiner HF”.

Aftalen giver Steinerskolerne mulighed for at modtage støtte til undervisningen, og eleverne mulighed for at søge SU og få DSBs ungdomskort til transport. Der ligger nu et længere forberedelsesarbejde foran os, og vi forventer derfor, at det tidligst kan gennemføres fra sommeren 2017 eller 2018.

Skolerne vil skulle tilpasse sig regelsættet for HF på en række områder. Sammenslutningen formoder ikke, at dette vil blive problematisk, da det faglige indhold og niveau i Steinerskolernes undervisning på mange områder ligger på et højere niveau end det, der kræves på den nye to årige HF. Dette er også bekræftet i de forhandlinger, der har foregået med de politiske ordførere og ministeriet.

Vores ungdomsuddannelse vil fortsat være karakter- og eksamensfri, og vidnesbyrdet vil fortsat være afgangsbevis også på den kommende Steiner HF.

Steinerskolernes elever vil efter endt 12. klasse også fremover skulle søge optagelse via kvote 2 til videregående uddannelser, og mange vil med et godt vidnesbyrd i lighed med i dag kunne komme direkte ind på det studie, de ønsker.

Kontakt: Thomas Uhrskov tlf. 40967770/mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller Christina Lærke Vilhelmsen tlf. 28574429/mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

Kreativ tænkning

- en efterspurgt evne dokumenteres

De engelske, finske, norske og danske forbund af Steinerskoler arbejder sammen i et treårigt EUprojekt om anerkendelse af færdigheder i kreativ tænkning

Vores almindelige uddannelsessystem er bygget op om alt det, der er målbart, og det vi i øjeblikket interesserer os for at måle. Mange elever tilegner sig imidlertid færdigheder, der ikke bliver hverken målt eller dokumenteret – det gælder blandt andet evnen til at tænke kreativt. Dette skal det internationale EUprojekt Acknowledging Creative Thinking Skills lave om på.

En lille halv million Euro

Både arbejdsgivere og de videregående uddannelsesinstitutioner efterspørger i stadig højere grad den selvstændighed og de innovationsmuligheder, som evnen til kreativ tænkning giver. Dertil kommer, at nogle elever har deres kernekompetencer netop indenfor dette område, og at det er udfordringer på netop dette område, der fastholder dem i uddannelsessystemet. Dette er efterhånden bredt anerkendt og medførte i efteråret 2015 at de engelske, finske, norske og danske forbund af Steinerskoler fik 423.351 Euro fra Erasmus+ til det treårige projekt ACTS – Acknowledging Creative Thinking Skills.

Projektets mål er, med udgangspunkt i de fire landes Waldorflæreplaner , at undersøge og dokumentere, hvorledes man i en læreplan for de videregående trin – dansk 9. og norsk 10. klasse og 1. -3. videregående - kan understøtte udviklingen af evnen til at tænke kreativt og videre at fastlægge kriterierne for et diplom, der dokumenterer disse færdigheder. Diplomet skal anerkendes statsligt og gøres tilgængelige for andre typer af ungdomsuddannelser, der ønsker at deres elever får certificeret disse evner til kreativ tænkning.

Et tredelt projekt

Projektet er tredelt og første del er allerede i gang. I november 2015 mødtes 12 lærere fra de videregående trin fra hver af de fire lande i Danmark på Vidarskolen i Gentofte. Her arbejdede de både i faggrupper og på tværs af fagene, på at nå frem til en fælles beskrivelse af hvordan den kreative tænkning kan understøttes i læreplanen og finde eksempler på best practice. Dette arbejde fortsatte i Helsinki i februar og Oslo i juni 2016 og rundes af i oktober i England. Udover gruppearbejdet er ugerne præget af indspark fra forskere og andre relevante oplægsholdere, der kan inspirere til, at også de tilstedeværende lærere tænker kreativt og ud af boksen.

Ud fra den viden, der opbygges i første del vil fire undervisere fra hvert af de 4 lande i projektets andet år deltage i 3 kurser af en uges varighed, for at blive klædt på til at kunne afholde efteruddannelseskurser for lærere og andre interesserede i den viden, der er blevet opsamlet i løbet af første del og i de kriterier, der lægges til grund for at kunne udstede et diplom i kreativ tænkning til elever på ungdomsuddannelser.

Samarbejde med Crossfields Institute

Projektets sidste år vil blive benyttet til færdigudvikling og statslig anerkendelse af det udviklede diplom samt til at afholde konferencer i de fire involverede lande om betydningen af evnen til kreativ tænkning. Både arbejdet med læreplaner og best practice, efteruddannelsesforløbene og selve udviklingen af det diplom, der gerne skal ende med at blive anerkendt ikke blot i de involverede lande, men i EU som helhed, ledes af det engelske Crossfields Institute, der har specialiseret sig i at udvikle, kvalitetssikre og certificere uddannelsesmoduler med en holistisk tilgang til læring og har et stort kendskab til Steiner-/Waldorf-skolepædagogikken.

Ny målsætning på SDU:
Alle skal optages på baggrund af samtaler og tests

I fremtiden bliver karaktererne kun et af parametrene, når man vil studere på Syddansk Universitet. På sigt skal alle ansøgere til bacheloruddannelser på Syddansk Universitet vurderes på andet end deres karakterer. Det har direktionen på universitetet netop besluttet. Og allerede ved optaget i 2017 er det målsætningen, at hver fjerde studerende skal optages på baggrund af samtaler eller diverse former for tests.
28. marts 2014. 

Kronik MichaelsskolenKronik i Politiken:
Disciplin og kreativitet skaber ro