Hvordan gør vi?

Steinerskolens pædagogik bygger på børns forskellige behov på forskellige alderstrin og på at stimulere barnets egen nysgerrighed og kreative evner. Børn lærer ikke kun med hovedet, men med hele kroppen.

Derfor bliver den lille tabel klappet, hoppet, sunget og trampet.

En særlig kvalitet i steinerskolen er, at de kreative og boglige fag er ligeværdige. De supplerer hinanden i forhold til barnets udvikling og læring, fordi de er med til at skabe engagement igennem hele skoleforløbet. Hvis man primært satser på det teoretiske stof, kan man nå hurtige resultater, ofte på bekostning af kreativiteten, som kan gå helt tabt. Steinerskolerne ønsker det modsatte: at vedligeholde og stimulere den kreativitet, barnet er født med i et samspil mellem det teoretiske og praktiske stof.

Tegning, maling, modellering, musik og skuespil er integreret i undervisningen og tjener det formål at gøre lærestoffet mere levende og intensivt. Hensigten er at eleverne skærper deres iagttagelsesevne, styrker deres selvtillid og udvikler sociale kompetencer som f.eks. samarbejde og indlevelse. 

Denne form for undervisning giver ofte en bedre tilegnelse af stoffet end hvis man støtter sig til mere traditionelle lærebøger. Ved at eleverne selv nedskriver og illustrerer stoffet i periodehæfterne, på baggrund af lærerens levende fortælling, gør de stoffet til deres eget. Dermed får de et mere personligt forhold til det og husker det bedre. Eleverne bliver på den måde aktive deltagere i læreprocessen, samtidig med at de giver deres ”lærebøger ” et personligt præg gennem skrift og tegninger.

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account