Optagelse på videregående uddannelser

optagelsevideregaaendeuddannelser

Steinerskolernes ungdomsuddannelse er en bredt anlagt ungdomsuddannelse, hvis kvaliteter opnår stadig større anerkendelse som aktuelle i et samfund der, også i et uddannelses- og erhvervsmæssigt perspektiv, er i rivende forandring.

Formelt er det afsluttende vidnesbyrd i 12. klasse ikke adgangsgivende til de videregående uddannelser, som normalt kræver en studentereksamen.

Mange uddannelsesinstitutioner optager dog elever med vidnesbyrd fra Steinerskoler uden supplering. Det sker via kvote 2, idet ansøgerens vidnesbyrd her vurderes og sidestilles med en afsluttet gymnasial eksamen. Dette gælder bl.a. de kunstneriske/musiske uddannelser, journalist- og arkitektuddannelser, sygeplejerske uddannelser og en del universitetsstudier.

Regler og praksis ændrer sig hyppigt på dette område. Det er de enkelte uddannelsesinstitutioner og studieretninger, der fastlægger kriterierne for optagelse af studerende uden adgangsgivende eksamen. Studievejlederne på de enkelte skoler er behjælpelige med at kontakte uddannelsesinstitutionerne angående de aktuelle krav og kan oplyse om de forskellige suppleringsmuligheder.

Som hovedregel må Steinerskoleelever, på linje med mange elever med studentereksamen forvente at skulle supplere deres vidnesbyrd med udvalgte HF-enkeltfag eller tilsvarende kurser.

Realkompetencevurdering:

Den lige vej til den ønskede studieretning kan lettes ved realkompetencevurdering. På lige fod med andre har elever med afslutning fra Steinerskoler mulighed for en individuel kompetencevurdering på gymnasialt niveau. Denne vurdering foregår på et Voksenuddannelsescenter (VUC) og i praksis betyder det, at elevens vidnesbyrd (og evt. andre kompetencer, portfolier, m.v.) vurderes i forhold til de fag, der indgår i en almen gymnasial uddannelse (stx og hf m.v.). Der gives ikke karakter, men et bevis for at de vurderede fag er bestået og hvilket niveau den svarer til. Fagene kan suppleres med HF-eksamen på VUC i de specifikke fag som den ønskede uddannelsesinstitution kræver. Læs mere her