Vidnesbyrd

fagskema

Hver hovedfagsperiode afsluttes med aflevering af en selvstændig bearbejdelse af det gennemgåede stof, et hovedfagshæfte. Eleverne får efterfølgende en skriftelig skriftlig vurdering, et vidnesbyrd,  hvori eleven gøres opmærksom på styrker og svagheder i arbejdsindsats, tilgang til stoffet og anvendt metode. På samme måde evalueres elevens arbejdsindsats i de kunstneriske og praktiske fag samt i fagtimernes gennemgående teoretiske fag.
 
I udarbejdelsen af vidnesbyrd lægges stor vægt på at eleven får konkrete anvisninger på, hvordan den individuelle indsats kan forbedres.