Hvad siger videnskaben?

DPUrapport

Forskere fra Danmarks Pædagogiske Universitet har i 2011/2012 gennemført et forskningsprojekt på en række steinerskoler i Danmark. Formålet har været at undersøge skolernes ældste klassetrin. Rapportens resumé kan læses i sin helhed nedenfor. Nogle citater fra rapporten:

Eleverne er generelt motiverede for læring, og der er opbygget et betydeligt fællesskab på skolerne, der fx betyder, at mobning ikke er et problem...

Eleverne oplever at lære på en anderledes måde end i den offentlige skole. Dette skyldes, at skolerne har et undervisningsprogram, der er anderledes og i øvrigt er eksklusivt i den forstand, at det ikke eksisterer i andre skoletyper.... Eleverne ser sig som ”hele mennesker” og ikke kun som ”elever” eller ”mennesker under uddannelse eller i oplæring”.

Uddannelsen afsluttes ikke med afgangsprøver eller eksaminer på 10.-12. klassetrin. Men undersøgelsen af tid ligere elevers færd gennem uddannelsessystemet viser groft sagt, at de videregående uddannelser accepterer vidnesbyrdet som optagelsesgrundlag, eventuelt suppleret med gymnasiale suppleringskurser (herved ligner Steinerskoleelever alle andre).

(Steinerskolernes 11 og 12 klassetrin) er... i udgangspunktet og med hensyn til timer og ressourcer bedre stillet end de almene gymnasier. Der prioriteres tid til fx ekskursioner, udlandsophold og lignende. Eleverne får derved flere undervisningstimer end sidestillede uddannelser. Men vigtigere giver udlandsophold af længere varighed et europæisk eller internationalt perspektiv, som er afgørende for at kunne orientere sig i globaliseringens tidsalder...

Det er endvidere vigtigt at fremhæve, at både elever og lærere iøvrigt tilkendegiver, at de trives godt på skolerne.

 

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account