AKTUELT

Kerneværdier og pædagogisk praksis i steinerskolen
- i dialog med uddannelsespolitiske udfordringer 
Fredag den 19. maj 2017 kl 10-16
Vartov i København 

 

Kære lærere, pædagoger, forældre og andre friskolevenner i Danmark og Europa, vi byder jer velkommen til en stort anlagt konference, som Sammenslutningen af Steinerskoler i Danmark er vært for i samarbejde med European Council for Steiner Waldorf Education.

Konferencen sætter fokus på temaerne:

  • Biografisk læring - curriculum med fokus på elevens udvikling
  • Læring for det 21 århundrede - set fra en steinerpædagogisk vinkel
  • Evaluering og vurdering som pædagogisk redskab

Den internationalt skattede underviser og forfatter Martyn Rawson fra Hamburg vil, sammen med Ulrike Sievers være dagens hovedtalere på konferencen. Læs mere om Rawson og Sievers her:  http://www.learningcommunitypartners.eu.

Efter oplæggene arbejder vi kunstnerisk og praksisorienteret med temaerne i  workshops.

Tilmelding inden 1. maj
Af hensyn til lokale og bespisning bedes I tilmelde jer hurtigst muligt og inden den 5. maj 2017 på doodlen:
http://doodle.com/poll/hsp2xeiikqqnfqawk3h9fbew/admin 
Klik på linket, skriv dit navn og skole i feltet til venstre og sæt V i kassen til højre. Husk at klikke på Gem-knappen nederst. Skriv din mail i kommentarfeltet nederste på siden og klikke på Gem kommentar.
Pris: Deltagelse er gratis for ansatte, bestyrelsesmedlemmer og studerende ved Steinerinstitutioner/-organisationer - øvrige betaler 200 kr: indbetales ved tilmelding til konto 8401 1004730 mærket "Konference+[navn på tilmeldte]"

 

Vel mødt

Sammenslutningen af Steinerskoler i Danmark og European Council for Steiner Waldorf Education

 

 

 

RSSU bliver til Steiner-HF

 

Mandag d. 19. december 2016 vedtog Folketingen den nye Lov om Gymnasier, og når vi læser §68, føler vi trang til at knibe os selv i armen frugten af mange års arbejde står nu sort på hvidt.

Med loven har vi fået officiel godkendelse af Steinerskolernes ungdomsuddannelse. Vores elever vil nu kunne få SU, billige togkort og skolerne vil få statstøtte til 2. og 3. videregående/11. og 12. klasse.

Formelt bliver Rudolf Steinerskolernes Ungdomsuddannelse (RSSU) nu til Steiner-HF, og eleverne skal stadig søge ind på videregående uddannelser via kvote 2. Det har taget næsen ni år, et forskningsprojekt, en bog, fire undervisningsministre, en tysk fond, særkørsler ved Danmarks Statistik, mange penge, uendelig mange møder og endnu flere telefonsamtaler at nå målet: At blive anerkendt uden at give køb på undervisningen, karakterfriheden og eksamensfriheden.

Vi er meget glade og meget lettede! Foran os ligger et stort implementeringsarbejde. For selv om loven nu er på plads, er der stadig lidt politik i fortolkningen og administrationen af den – men foreløbig skal vi læne os tilbage og glæde os over, at vi har fået, hvad vi i mange år har ønsket os!

Her den dejlige paragraf:
§ 68. Ministeren for børn, undervisning og ligestilling kan tillade, at en institution efter lov om private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser for højere forberedelseseksamen (hf-kurser) med udgangspunkt i Steinerpædagogikken kan udbyde den toårige uddannelse til hf-eksamen uden afholdelse af prøver og dokumentation gennem eksamensbevis. I stedet dokumenteres elevernes gennemførelse af uddannelsen ved et vidnesbyrd, der i sproglig form redegør for de kompetencer, eleverne har opnået i de enkelte fag og uddannelsen som helhed.

De bedste hilsner fra 11.12.gruppen og tak til alle for et fantastisk samarbejde om arbejdet med at opnå godkendelsen!
Christina Vilhelmsen, Jakob Laursen, Jens Henriksson og Thomas Uhrskov

11.12.gruppen har undervejs blandt andet taget initiativ til at Danmarks Pædagogiske Universitet i 2010-12 har undersøgt og beskrevet undervisningen i 9. - 12. klasse på de seks skoler, der tilbyder ungdomsuddannelsen.  Læs resultaterne af undersøgelsen her. 
Gruppen har desuden samlet og udgivet bogen Leve Helheden, hvor tidligere elever fra Steinerskoler fortæller, hvad de, som noget særligt, synes de fik med videre i livet. 

Kontaktpersoner for gruppen er:
Christina Lærke Vilhelmsen, tlf. 2857 4429 og Jens Henriksson, mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.


10 argumenter for statsstøtte til

Rudolf Steinerskolernes Ungdomsuddannelse (RSU)


Uddannelsen er studieforberedende

Det faglige niveau på RSU står samlet set mål med det niveau, der opnås i det almene gymnasium, og elevernes vidnesbyrd accepteres som optagelses-grundlag på de fleste videregående uddannelser.

(Danmarks Pædagogiske Universitet 20121) samt studier.ku.dk, au.dk, sdu.dk, Metropol.dk)

Flere får lang eller mellemlang videregående uddannelse

70% af elever med RSU gennemfører en lang eller mellemlang videregående uddannelse.

(Danmarks Pædagogiske Universitet 20125)

Mindre frafald og kortere studietid

Studerende fra RSU har en lavere frafaldsprocent end øvrige studerende på landets videre- gående uddannelsesinstitutioner. RSU-elever har en hurtigere gennemførelsesgrad end landsgennemsnittet.

Eleverne gennemfører i højere grad deres videregående uddannelser på normeret tid end gennemsnittet og skifter ikke uddannelse i så høj grad som gennemsnittet. ( Credo2)

Økonomisk besparelse kortere studietid

Støtte vil begrænse dobbelt-uddannelse og give mere effektive uddannelsesforløb.

Nogle få videregående uddannelsesinstitutioner kræver, at RSU-elever skal gennemføre en gymnasial uddannelse ud over RSU.

Drenge fastholdes bedre

Skolernes brede fagudbud gør, at skolerne er bedre til at fastholde drenge end det almene gymnasium.

Der er 30 pct. flere drenge i en RSU-klasse end i en klasse i det almene gymnasium (Danmarks Pædagogiske Universitet 20125 samt Danmarks Statistik).

Efterspurgte kompetencer

Eleverne får udviklet de kompetencer, som efterspørges i fremtidens samfund: Entreprenør- skab, motivation, rummelighed, innovationskraft, viljestyrke og en høj grad af kreativitet i deres tænkning.

Andreas Schleicher, direktør for PISA-undersøgelserne udtaler sig om at gå på Steinerskole. (Die Welt 2012, ”Leve Helheden”)

1 Didaktisk analyse af Rudolf Steinerskoler skolernes læringspraksis i 9. til 12. klasse, DPU 2012 2 Hvor gik de hen, da de gik ud?, Credo Consult 2003

Bredt fagudbud

Skolernes pædagogik vurderer musiske, boglige og håndværksfag som lige betydningsfulde i det samlede undervisningstilbud, hvilket styrker både den faglige læring og elevernes evne til at omsætte viden til praksis.

(Danmarks Pædagogiske Universitet 20125)

Afprøvet pædagogik

Skolerne har eksisteret i over 60 år i Danmark og repræsenterer en veldokumenteret og afprøvet pædagogik, der har inspireret andre skoler i ind- og udland til at implementere steinerpædagogiske praksisser helt eller delvist.

Eksempler: Engelsk og tysk fra første klasse. Musik som grundlag for bedre indlæring af matematik. Brugen af fysisk aktivitet som eksempelvis at hoppe tabeller for at fremme læringsprocesserne. Orkesterspil som grundlag for evnen til samarbejde.

I den tyske delstat Baden-Württemberg er der etableret et samarbejde mellem Steinerskoler og staten med henblik på at udvikle den nye statsskole (”Gemeinschaftsschule”) med eksamensfrihed og Steinerskolernes pædagogik og fagudbud som grundlag.

Socialt ansvar og rummelighed

Skolerne rekrutterer elever fra alle samfundslag og er således ikke skoler for de velstilledes børn.

Skolerne er kendt for at rumme elever, der ikke inkluderes andre steder, sammen med de ressourcestærke elever. Skolerne har en relativ stor andel af børn med særlige behov.

Skolernes pædagogiske praksis bevirker, at en stor del af disse elever inkluderes i de almindelige klasser og ikke placeres i specialklasser.

Rudolf Steinerskolerne ligger i toppen af de frie skoler, hvad angår inkluderende undervisning målt på tilskud. (UVM januar 2013)

23 pct. af Steinerskole-eleverne i RSU har tidligere forladt det traditionelle skolesystem i “utilfredshed”. (Danmarks Pædagogiske Universitet 20125)

Som det fremgår af bilag 4 så er det dokumenteret at Steinerskolerne tager et socialt ansvar og har en overrepræsentation af familier med lav indkomst, enlige forsørgere og arbejdsløse forældre.

Meget lavt mobbeniveau

Der er en meget høj grad af skoletilfredshed og faglig og social trivsel blandt både elever og lærere

”..der er et betydeligt fællesskab på skolerne, der eksempelvis betyder, at mobning ikke er et problem”. (Danmarks Pædagogiske Universitet 20125

Tidsskriftet Steinerskolen

Tidsskriftet Steinerskolen

Tidsskriftet Steinerskolen udkommer fire gange om året og sendes til alle forældre ved steinerskoler i Norge og Danmark. Tidsskrif...

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

      #mc_embed_signup /* Add your own MailChimp form style overrides in your site stylesheet or in this style blo...
Steinerskolen i Silicon Valley trækker elever

Steinerskolen i Silicon Valley trækker elever

Steinerskolen i Silicon Valley trækker elever

I Silicon Valley sætter forældrene deres børn på den lokale Steinerskole. Her blive...