Fagene i grundskolen

fag

Fagene

Dansk

Dansk

Dansk er en grundstamme i Steinerskolens undervisning.  Det er nøglen til at udtrykke sig selv og forstå verden, til at kunne ta...

Matematik

Matematik

I matematik bliver tallene og den lille tabel introduceret først. Tabellen læres med hele kroppen ved at den bliver klappet, tra...

Sprog

Sprog

Alle elever i Steinerskolerne lærer to fremmedsprog fra første klasse, som regel tysk og engelsk. Fremmedsprog er med til at sty...

Historie

Historie

Historie er et fag, der bygger på levende fortællinger, i 1.-3. klasse i form af eventyr, fabler og legender. Her fremstilles me...

Samfundsfag

Samfundsfag

I 9. klasse gennemgås de bærende demokratiske principper i Danmark, magtens tredeling, parlamentarisme i Danmark sammenlignet me...

Naturfag

Naturfag

Naturfag undervises først og fremmest ved at lade konkrete fænomener vække børnenes nysgerrighed ud fra egne oplevelser.  Underv...

Musik

Musik

Musik spiller en hovedrolle i Steinerskolen. Musikudøvelse stimulerer finmotorik, koordination, opmærksomhed og indlevelse. Musi...

Billedkunst

Billedkunst

Tegning/ malning er et fag, der undervises i på alle klassetrin. I 1.-5.klasse arbejdes der i fri hånd med formtegning, der styr...

Drama og Eurytmi

Drama og Eurytmi

Bevægelse & drama er to væsentlige fagområder i det ugentlige skema i Steinerskolerne og de består af drama og performance og eu...

Sport

Sport

Steinerskoler har et alsidigt udvalg af gymnastiske discipliner, som varierer fra skole til skole.  Idræt udvikler og styrker mo...

Håndværksfag

Håndværksfag

Håndværksfag ligger fast i det ugentlige skema i Steinerskolerne og de består af håndarbejde, træsløjd og metalsløjd. Håndarbejd...