Eksamensfri med et højt niveau af individuel evaluering

eksamensfri

Eleverne på Steinerskolernes Ungdomsuddannelse får i et tæt samarbejde med deres undervisere udførlig individuel vejledning og mundtlige og skriftlige evalueringer af deres indsats, standpunkt og resultater.

Vi mener, at den løbende dialog med eleverne i højere grad end eksamener gør læringen til en selvstændig proces, og at den motiverer og understøtter lysten til at sætte sig ind i nyt stof. Eleverne får et godt grundlag at arbejde ud fra i det daglige, mulighed for at udvikle individuelle interesser og for løbende at forbedre deres faglige niveau.