Hvordan klarer de sig?

Hvordan klarer de sig?

Hvordan går det videre frem for steinerelever?  Det har man et godt billede af, idet firmaet Credocunsult A/S har undersøgt hvordan det gik for tidligere elever fra 12. klasse i tre forskellige steinerskoler.

Undersøgelsens hovedresultater var:

  • De fleste var i arbejde. Mange - især afgangselever fra de seneste år - var under uddannelse. Andre var på barselsorlov, hjemmegående, arbejdsløshed (kun 3,7% af alle), højskole, rejser m.v.
  • For den seneste afsluttede uddannelse var der et generelt højt uddannelsesniveau. Godt 1/3 var i gang med en længerevarende uddannelse og godt 1/3 var i gang med en almen ungdomsuddannelse, f.eks. HF enkeltfag.
  • Af de, som var i gang med en uddannelse, var 62% i gang med en videregående uddannelse.
  • 60% følte, at det de havde lært i steinerskolen i meget stor eller stor udstrækning havde rustet dem til at få den uddannelse, som de havde ønsket
  • Ialt 82% havde eller fik i meget stor eller stor udstrækning en uddannelse som de er tilfredse med.
  • Et stort flertal (78%) gennemførte deres uddannelse på normeret tid og afbrød sjældent de uddannelser de gik i gang med
  • De, som var i arbejde, arbejdede indenfor et bredt felt af erhvervsområder.
  • Et stort flertal (94%) var enten meget tilfreds eller tilfreds med alt i alt at have gået i steinerskolen.

Rapporten fra Credoconsult A/S kan læses i sin helhed her:

 

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account