Leder til Sammenslutningen af Steinerskolers sekretariat søges

Steinerskolerne har i de seneste år haft god fremgang med en sund udvikling på mange områder, og i 2018 etablerede flere af skolerne Steiner HF.

Vi søger nu en sekretariatsleder, der kan hjælpe Steinerskolerne med at fastholde denne positive udvikling og være med til at understøtte skolerne i såvel det pædagogiske arbejde som i det organisatoriske og driftsøkonomiske arbejde, samt ikke mindst fastholde den gode dialog med politikere, eksterne interessenter og omverdenen i det hele taget.

Arbejdsopgaver:

Arbejdsopgaverne er mange og forskellige, du får bl.a. ansvar for

 • Ledelse af sekretariatet herunder
  • Ledelse og planlægning af arbejdet i sekretariatet
  • Ansættelse af eventuelle medarbejdere i samarbejde med bestyrelsen
  • Planlægge og koordinere kvartalsvise møder med bestyrelsen
 • Understøtte skolernes administrationer i det omfang at der er særlige behov, som ikke løses af Friskolerne / Danmarks Private skoler
 • Sikre at Steinerskolerne er i dialog med politikere og andre beslutningstagere
 • Fortsætte arbejdet med implementering og drift af de fælles elementer i Steiner HF
 • Ansvarlig for formidling af Steinerskolernes unikke ide og pædagogiske ståsted til offentlighed, medier, eksterne samarbejdspartnere osv.
 • At være i dialog med den frie skolebevægelse i Danmark og udland og sikre bedst mulige synergier i arbejdet for frihed til at drive skoler, der giver plads for steinerpædagogikken
 • Understøtte
  • Skolernes formulering og formidling af Steinerskolernes tilbud og pædagogik
  • Skolernes arbejde med at tiltrække nye elever
  • Skolernes arbejde med trivsel og fastholdelse af elever
  • Skolernes fælles arbejde omkring faglig udvikling og læreruddannelse
  • Skolernes arbejde med udvikling af læreplaner og kompetencefagplaner
  • etablering af lærernes faglige netværksdannelse
 • Understøtte skolerne samarbejdet med ministerier og andre offentlige myndigheder ved
  • Hjælp til forberedelse ved eventuelle tilsyn
  • Overførsel af viden og ideer fra de forskellige skoler tilsynsbesøg
  • Sparring og rådgivning i konkrete lovfortolkningsspørgsmål
 • Udarbejde forslag til materiale som skolerne direkte eller indirekte kan bruge i deres daglige arbejde med
  • Kommunikation til kommende forældre
  • Kommunikation til eksisterende forældre
  • opfyldelse af krav om ting på hjemmeside osv.

Forventninger til dig:

Vi forventer, at du kan fortsætte og underbygge Steinerskolernes gode samarbejde. Vi tror derfor at

 • du har indgående kendskab til Steinerpædagogik og de praktiske og pædagogiske udfordringer, der er ved at drive Steinerskoler i Danmark.
 • du har erfaring i at drive projektarbejde med mange interessenter som ikke altid har dit projekt som første prioritet.
 • du kan selvstændigt strukturere dine opgaver, og du kan fastholde interessen for en opgave til den er løst.
 • du kan motivere de mennesker du arbejder sammen med til at yde deres bedste, og du har haft ledelsesansvar med succes i en periode.

Din uddannelsesmæssige baggrund er ikke afgørende, vi lægger derimod vægt på dine konkrete erfaringer med projektarbejde og ledelse.

Da en del af arbejdet sker på tidspunkter uden for almindelig arbejdstid og da der er en del rejseaktivitet i forbindelse med skolebesøg mv., så fordrer stillingen en vis fleksibilitet.

Vi tilbyder:

En spændende stilling med mulighed for at gøre en væsentlig forskel for arbejdet i Sammenslutningen af Steinerskolerne. Du kommer til at være med til at opbygge Steinerskolernes sekretariat, og udvikle samarbejdet med skolerne.

Ud over dig, så er det tanken at der senere på året skal ansættes en deltidsmedarbejder, som du får det ledelsesmæssige ansvar for. Vi har kontorfællesskab med Friskolerne i det indre af København.

Der er tale om en fuldtidsstilling med en fast løn efter kvalifikationer.

Ansøgning

Ansøgning sendes senest den 25. februar til: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. ansøgninger behandles løbende.

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account